Klinická logopédia v Dubnici nad Váhom 
Mgr. Helena Holičková

od 19.12.2019 do 03.01.2020 - dovolenka


Čo je to vlastne „logopédia“?

Výraz logopédia vznikol spojením dvoch gréckych slov: logos (slovo) a paidea (výchova). Účelom logopédie je rozvíjať správny vývin reči z hľadiska jej formy, ako aj obsahu, predchádzať vzniku porúch a chýb reči a odstraňovať už vzniknuté poruchy a chyby reči.


Do kompetencie logopédie spadá:


 • narušenie článkovania reči (dyslália, dyzartria)

 • narušenie plynulosti reči (zajakavosť)

 • narušený vývin reči (vývinová dysfázia, vývinová bezrečnosť)

 • získaná neurotická bezrečnosť (mutizmus, elektívny mutizmus, surdomutizmus)

 • získaná orgánová bezrečnosť (afázia)

 • narušenie zvuku reči (fufnavosť, palatolália)

 • narušenie grafickej podoby reči (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)

 • symptomatické poruchy reči - sprevádzajú iné dominantné postihnutie, narušenie alebo ochorenie

 • poruchy hlasu

 • autizmus - bezrečnosť spôsobená vrodenou poruchou osobnosti ako celku, z neschopnosti nadväzovať kontakty s okolitým svetom

 • kombinované chyby a poruchy

Ambulancia klinickej logopédie so sídlom v Dubnici nad Váhom poskytuje svojim pacientom preventívno-liečebnú zdravotnú starostlivosť pri poruchách reči, hlasu a sluchu pre deti, dorast a dospelých. Zameriavame sa predovšetkým na pacientov z mesta Dubnica nad Váhom, no taktiež na celý okres Ilava a užšiu oblasť Trenčianskeho kraja.

Pri liečbe a procedúrach používame profesionálne audio-video pomôcky s využitím PC techniky, ako aj logopedické sondy a rozličné pomôcky pre rozvoj motorických a percepčných funkcií.

Klinická logopédia Dubnica nad Váhom | račkovanie, zajakávanie, dyslexia, dysgrafia
Klinická logopédia Dubnica nad Váhom - poruchy hlasu

Klinická logopedička
Mgr. Helena Holičková

Mgr. Helena Holičková je zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre všetky zdravotné poisťovne (VŠZP, Dôvera a Union), takže pacienti si neplatia za zdravotný úkon vyplývajúci zo zdravotného poistenia.
V ambulancii klinickej logopédie pôsobí Mgr. Holičková od roku 1995, no klinickej logopédii ako odboru sa venuje už 27 rokov.
Klinická logopédia Dubnica nad Váhom | Kontaktné údaje:Názov ambulancie: NZZ, Ambulancia klinickej logopédie
Adresa: Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom
Tel. čísla: 0905/484 093, 042/465 33 32

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!
E-mail:
holickova@azet.sk
Web:
www.klinickalogopedia-dubnicanadvahom.sk

IČO: 31202497
DIČ: 1032464895

Napíšte logopedičke

Chcete sa objednať na vyšetrenie k logopedičke? Alebo máte záujem o podrobnejšie informácie ohľadom priebehu sedení? V každom prípade nás, prosím, neváhajte osloviť. Pokúsime sa Vám odpovedať v čo najkratšom čase.

  Polia označené * sú povinné
*  E-mail:
  Meno:
  Tel. číslo:
  Termín:
*  Vaše požiadavky:

   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účíely priameho marketingu ?

Naša ambulancia klinickej logopédie je pre Vás otvorená v dňoch po-st-št-pia od 7.30 do 12.30 hod, utorok - klinický deň. Od 13.00 do15.00 prebiehajú administratívne aktivity a aktivity spojené s chodom ambulancie, teda v tomto čase preferujeme predovšetkým telefonický kontakt.

V prípade záujmu o prehliadku, vyšetrenie, je potrebné vopred sa telefonicky alebo osobne objednať.


Klinická logopédia Dubnica nad Váhom - logopédAmbulancia klinickej logopédie
Dubnica nad Váhom